Når den kolde tid begynder at melde sin ankomst, handler det om, at man har helgarderet sig til den kommende fyringssæson. Det kan godt være, du har husket træpiller til fyret og har varme på radiationen, men har du huske at skaffe brænde til det indvendige bål i form af for eksempel brændeovnen? At høre ægte brændes knitren fra ovnen, som det langsomt brænder op, er bare en fornemmelse, der gør, at man føler sig i ét med naturen igen ...