Flowmåling

By:

image

MJK er en ledende producent af udstyr til, blandt andet, flowmåling verden over. Denne slags måling benyttes i flere led af spilde- og drikkevandsprocesserne i renseanlæg, vandværker og i industrien.

I 2012 blev MJK en del af Xylem koncernen, der har et omfattende distributionsnet verden over, samt tilbyder et stort udvalg af produkter og ydelser inden for vand. I dag udvikler, producerer, markedsfører og sælger de deres produkter til over 150 forskellige lande, og med deres vision ’We aim to solve water’, har de taget til mål at skabe en fremtid uden global vandmangel.

Hos MJK tilbyder de en lang række gennemstrømningsmålere og konvertere, hvilke giver præcise data for flow i rør, anlæg og kanaler, ved at beregne volumen og kontrollere processer. Dette medvirker i sidste ende, til at skabe det mest effektive flow.

Handler du hos MJK, er du sikret:

image-1

Let og hurtig installation

-Unik kalibreringskode gør MagFlux® hurtigere og lettere at installere.

Datasikkerhed

-Løsninger der fokuserer på at behandle din data med bedst mulige datasikkerhed.

Robust design

Høj præcision

-Dette hjælper dig, med at eliminere vandtab

Opfyldning af ethvert krav

Brugervenlige systemer

-Designet til automationsbranchen.

På hjemmesiden kan du samtidig danne dig et overblik over nogle af de målere firmaet udbyder:

  • 713 ÅBEN KANAL FLOWMÅLER

Denne måler kan bruges til måling og registrering af flow i alle typer af åbne kanaler og overløb, samt ikke-standard kanaler på renseanlæg og overløbsinstallationer. Flowet beregnes ud fra en hydrostatisk eller ultrasonisk niveaumåling.

  • MAGFLUX® ELECTROMAGNETISK FLOWMÅLING

Denne er udviklet til måling af flowhastigheder i alle typer ledende væsker, herunder drikkevand, spildevand, slam og procesvand. Disse målere er produceret i glasfiberforstærket polyester, hvorfor udstyret kan modstå stort set alle miljømæssige udfordringer.

  • DOPPLER MÅLING

Doppler anvendes hovedsageligt til flow- og niveaumålinger i åer, vandløb, tanke og rør, der ikke nødvendigvis fyldes helt ved måling. Disse målere er derfor velegnede til måling af overløb, styring af flowet i kanaler på renseanlæg eller overvågning af turbulens i rørsystemer.

MJK tilbyder altid professionel rådgivning i brugen af alle deres instrumenter til flowmåling. Sådan er du sikker på at højne din effektivitet og driftssikkerhed og mindske dit energiforbrug ved vandbehandling.

Har du yderligere spørgsmål, eller ønsker du at høre mere om flowmåling, er du velkommen til at kontakte MJKs personale på +45 45 56 06 56, eller under ’kontakt’ på deres hjemmeside, hvor du finder en e-mailliste over de ansatte.

Posted in: Arbejde