En frugtordning på arbejdspladsen er et personalegode, som bidrager til medarbejdernes sundhed, og dermed kan I undgå usunde vaner som f.eks. kageordninger. Medarbejderne ser det som positivt, at virksomheden investerer i deres sundhed, og det øger trivslen og arbejdsglæden. Endnu vigtigere er det, at det øger medarbejdernes fysiske sundhed, når de tager et stykke frugt frem for et stykke kage, og dermed bidrager arbejdspladsen til at reducere risikoen for, at medarbejderne udvikler livsstilssygdomme som f.eks. hjertekarsygdomme, diabetes eller kræft. ...