Der er rigtig mange gode ting forbundet ved det at handle online. For det første kan du sidde i ro og mag i hjemmets trygge rammer, og vælge og vrage blandt et større udvalg, end du ville få adgang til i en fysiske butik. Dette gælder, uanset om du er i markedet efter tøj, sko, accessories, bøger, hobbyudstyr eller ting til hjemmet. For det andet får du leveret dine varer direkte til døren, gerne inden for ganske få dage – ...

Kender du det, at du støder på et firma - online som ved en tur ned ad den lokale gågade - hvor du med det samme har et overblik over, hvad du kan forvente af service, sortiment og brand ved firmaet, fordi det tager sig enkelt ud? Det er kun godt at have én salgsvinkel i sit brand, så det er nemmere at kommunikere et budskab ud til forbrugerne, men kunderne - om det så er erhvervskunder eller private kunder ...

Strikning er en håndarbejds disciplin, som har vundet større og større popularitet inden for de senere år. Før i tiden forbandt man mest strikning med ældre damer – hvem har ikke et minde om en bedstemor, en faster eller en moster, som frembragte dusinvis af bløde, varme uldsokker på ingen tid ved hjælp af fire strikkepinde. I nogle årtier var strikning ude i ulden, men nu har selv de unge fået øjnene op for denne kreative hobby, med hvilken ...

Hvis du står for at skulle total renovere hele din bolig, eller måske opføre en ud- eller tilbygning, er der mange ting du kan gøre selv – for eksempel male, sætte tapet op, og slibe gulv. Men nogle opgaver skal udføres af en autoriseret håndværker. Mange elektriske installationer kræver en professionel elektriker, af rene og skære sikkerheds hensyn. Det samme gælder for visse typer af vand, varme, ventilations og sanitets løsninger – her kræver loven, at du benytter dig ...

Drømmer du om det eksklusive og raffinerede new Yorker look i din lejlighed, med blotlagte murstens vægge, enkle møbler, store, sammenlagte rum og et gulv i råt beton look, som dækker hele arealet? Eller ønsker du dig et alternativ til dit gamle trægulv, som er nemmere at holde rent og ikke kræver den store vedligeholdelse? Så bør du overveje at få skiftet dit nuværende gulv ud med et robust epoxy gulv. Hvorfor skal jeg vælge et epoxy gulv? Der er mange ...